Ochrana osobních údajů

Cílem naší činnosti je podporovat prospěšné volnočasové aktivity, nápady a poskytovat prostor pro zajímavé spolupráce ve vašem širém okolí. Jelikož je pro nás prospěšnost hlavní prioritou, velmi nám záleží na bezpečnosti údajů, které se nám rozhodnete svěřit. Vaše informace a data používáme výhradně v souvislosti s našimi službami, které se rozhodnete využít, a bez vašeho souhlasu je nešíříme ani nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo. V těchto zásadách se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme, jak jsou chráněny a která práva ke svým datům můžete uplatnit.

 • Abychom mohli dobře fungovat a poskytovat naše služby, musíme zpracovávat určité množství údajů o osobách, kterých se naše činnost týká. Těmito osobami jsou uživatelé a partneři naší aplikace Presentie.
 • Provozovatel: Presentmania s.r.o., Adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Email: info@presentie.cz Tento dokument shrnující zásady zpracování osobních údajů společnosti Presentmania s.r.o. slouží k poskytnutí informace subjektům údajů o tom, jaké osobní údaje Presentmania s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí. Zásady rovněž obsahují základní informace o právech a povinnostech subjektů údajů podle GDPR a o způsobech jejich uplatnění

Jaké informace zpracováváme a uchováváme?

 • Informace, které zadáváte při registraci - Jméno, Příjmení, Datum narození, Email, Avatar uživatele, Školu a Město
 • Informace při vytváření, vyhledávání či zúčastňování událostí pro správné fungování služby - Kategorii, Zájmy, Polohu, Aktivitu a Pozvánky
 • Získané informace používáme ke zkvalitnění a vývoji služby - Na základě dostupných informací uživatelům doporučujeme akce a eventy v jejich okolí, které by pro ně mohly být přínosné, ať už pozvánkou nebo zvýrazněním eventu v prostředí aplikace.
 • V žádném případě neshromažďujeme informace, které proběhnou v chatu mezi uživateli

Jak informace zpracováváme a uchováváme?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám. Protože však není v našich možnostech zvládnout všechny druhy naší činnosti vlastními silami, využíváme níže uvedených externích služeb. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi tyto zpracovatele mohou patřit:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
 • Facebook Ireland Ltd. (registrace uživatele,přihlášení, nástroje pro on-line marketing)
 • a případně další

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Jaký je důvod našeho zpracování?

Aby naše činnosti zpracování byly zákonné, musí pro každé zpracování existovat zákonný důvod. Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

 • To se týká zejména případů zpracování údajů z uzavíraných smluv, údajů uvedených v rámci registrace uživatelského účtu, poskytování služeb Presentie či údajů v registračních formulářích na akce a kurzy

Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost. Těmito oprávněnými zájmy v konkrétních případech jsou:

 • Zájem na vytváření a budování online komunity ve vašem okolí a rozvíjení a udržování
 • kontaktů v rámci vaší sítě spřízněných uživatelů-uživatelů se kterými jste se již zúčastnil některých událostí
 • Zájem na zajištění kontaktu s orgány či funkcionáři právnických osob
 • Zájem na maximalizaci užitku služby Presentie pro odběratele formou zasílání upozornění na email na nové výzvy a pravidelného přehledu aktuálních událostí a akcí
 • Zájem na zdokonalování a přizpůsobování online služeb a strategií poptávce uživatelů a zájem na efektivním cílení služeb a produktů za současné úspory prostředků

Zpracování je založeno na vašem souhlasu

 • V případě potřeby Vám poskytneme jednoduché možnosti jak souhlas se zpracováním udělit či ho kdykoli odvolat.

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Presentmania s.r.o, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení
 • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům
 • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Presentmania s.r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Informace, které shromažďujeme uvedené při registraci shromažďujeme po dobu vašeho uživatelského účtu. Informace, které získáváme používáním aplikace mažeme v rozmezí několika měsíců.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

 • Právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup)
 • Právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním
 • Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše
 • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli uplatnit vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím e-mailu na podpora@presentie.cz

Odvolání souhlasu

Zasílání emailů - uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to pomocí:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
 • využitím kontaktu, který je uvedený v těchto pravidlech

Push notifikace - push notifikace je možné zakázat v nastavení aplikace či telefonu. Zpracování osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat ukončením využívání služeb Presentie a zrušením vašeho účt, pokud zrušení účtu není umožněno v aplikaci, tak nás prosím kontaktujte na podpora@presentie.cz

Kontakt

S jakýmikoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obrátit na emailové adrese podpora@presentie.cz